Posts Taggedautenticnost

POVEZIVANJE SA NAŠOM AUTENTIČNOŠĆU

Povezivanje sa našom autentičnošću (našim istinskim bićem) ne samo da će promeniti dinamiku koju imamo sa onim ko jesmo, već i dinamiku odnosa koju imamo sa drugima. Kako znaš da nešto nije u redu? Osećam se prazno i neispunjeno. Često prosuđujem sebe. Prelazim sopstvene granice. Teško prepoznajem svoju intuiciju. Ponašam se impulsivno i tražim trenutnu zahvalnost ili zadovoljenje. Ne osećam samosvesnost. Teško doživljavam bliskost sa…

Read More